Onregelmatigheidstoeslag

Per 1 januari 2016 is in de sector zorg en welzijn bij verschillende branches in een nieuwe cao-regeling opgenomen dat de onregelmatigheidstoeslag (ORT) ook uitbetaald moet worden over de wettelijke vakantie-uren van werknemers. Deze bepaling geldt met terugwerkende kracht over de jaren 2012–2015.