Samenwerking Leiden met CBS: data inzetten voor beleid

Luchtfoto Leiden, LUMC, Station Leiden CS
© Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie
De gemeente Leiden is gestart met een samenwerking met het CBS om meer data gedreven te gaan werken en data te gebruiken voor het beleid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de expertise om datastromen samen te voegen tot nieuwe informatie. Dit gebeurt in de vorm van een Urban Data Center (UDC). De handtekening werd onder de samenwerkingsovereenkomst gezet door manager concernstaf Pim van Vliet van de gemeente en CBS Directeur-generaal Tjark Tjin-A-Tsoi.
Pim van Vliet: ‘Leiden heeft gekozen voor een UDC omdat dit concept past bij onze ambities op dit vlak en op het juiste moment op ons pad kwam. Binnen de gemeente is op verschillende plekken een beweging gaande om meer data gedreven te werken met verschillende partners in de stad. Wij kunnen nu de mogelijkheid bieden om dat professioneel aan te pakken, zonder dat we zelf alles uit moeten vinden. Daarnaast beschikt het CBS over bestanden die, al dan niet gekoppeld aan onze bestanden, een belangrijke meerwaarde op kunnen leveren. We zien 2018 als een pilotjaar en kijken uit naar de samenwerking’.

Armoede monitoren

Het Urban Data Center in Leiden start met onderzoeksprojecten op het gebied van armoede, scheefwonen en onderwijskansen. Eén van de onderwerpen die de gemeente nu nader in kaart brengt, is het aantal inwoners van Leiden dat onder de armoedegrens leeft en vooral de risicogroep die nu nog net boven de grens zit (17% van de inwoners). De gemeente zelf heeft al inzicht in het aantal minimahuishoudens dat gebruik maakt van gemeentelijke regelingen (denk aan bijstand of declaratieregelingen). Met de cijfers van het CBS komt de totale groep van minima in beeld. Er zijn immers ook huishoudens met lage inkomens die geen gebruik maken van regelingen, maar hier gezien hun inkomen (en vermogen) wel recht op hebben. Op basis van een slimme koppeling tussen gemeente en CBS-data helpt het CBS om deze kwetsbare groep in beeld te brengen.

Negende Urban Data Center

In Leiden is nu het negende Urban Data Center, de anderen zijn verspreid over het hele land. Carin Kruiskamp-Van der Ploeg, programmamanager Urban Data Centers: ”Het is goed om te zien dat we onze kennis en ervaring steeds meer niet alleen op nationaal niveau maar ook lokaal in kunnen zetten, ter ondersteuning van beleid, bestuur en meningsvorming. En nu dus ook in Leiden”