AOV-uitkering

In 2015 werd de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) op Saba verhoogd met 2,6 procent, van 8 034 dollar in 2014 naar 8 424 dollar in 2015. De prijzen stegen met 0,4 procent zodat in reële termen sprake was van 2,2 procent stijging van de AOV-uitkering. Dit is gelijk aan de mediane koopkrachtstijging van personen in huishoudens met een hoofdkostwinner van 60 jaar en ouder of in huishoudens met een uitkering als voornaamste inkomensbron in zowel 2014 als 2015. Voor deze personen, die AOV-uitkering ontvangen, is de koopkrachtontwikkeling vrijwel geheel te verklaren uit de reële toename van uitkeringsbedragen.