Meldingen bij LMIO

Sinds halverwege 2015 tellen de misdrijven die gemeld zijn bij het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) mee in de categorie vermogensmisdrijven. In voorgaande jaren werden alleen de opgehelderde misdrijven van het LMIO opgenomen. In 2016 werden 39 duizend zaken van fraude met online handel gemeld bij het LMIO. Het laatste halfjaar van 2015 werden ongeveer 25 duizend misdrijven gemeld bij het LMIO. Het meetellen van LMIO geeft een trendbreuk in de cijfers. Als deze misdrijven net als voorgaande jaren niet meegeteld zouden zijn, daalde het totaal aantal vermogensmisdrijven met 26 procent ten opzichte van 2007, in plaats van 21 procent en het totaal aantal misdrijven met 32 procent in plaats van 29 procent.