Cash pooling

Cash pooling wordt gebruikt om het liquiditeitenbeheer van rekeningen van dochters van één onderneming te optimaliseren. Het houdt in dat de saldi van de opgenomen rekeningen worden gecombineerd tot één saldo, aangehouden in een centrale rekening. Alleen op deze rekening worden rentes verrekend. Tekorten op één rekening kunnen hiermee worden gecompenseerd door overschotten op een andere. Dit kan vooral gunstig zijn bij bedrijven met vestigingen in verschillende landen.