Zelfstandig mkb

De cijfers in dit artikel zijn gebaseerd op de afbakening die naast bedrijfsgrootte ook rekening houdt met een zelfstandigheidscriterium om bedrijven tot het mkb te rekenen. Specifiek worden bedrijven die onderdeel zijn van een groot Nederlands concern (met in totaal meer dan 250 werkzame personen) of die onder buitenlandse zeggenschap vallen volgens deze afbakening niet als zelfstandig mkb geteld. Dit onderscheid is van belang omdat een klein bedrijf dat toegang heeft tot het kapitaal, de kennis, het netwerk of de R&D van een groot moederbedrijf andere kansen op de (inter)nationale markt heeft dan een zelfstandige ondernemer.