Geoogst areaal

Het totale areaal asperges bestaat uit een areaal asperges in productie en een areaal nog niet in (volle) productie. Het aspergezaad wordt in het eerste jaar opgekweekt tot aspergeplanten. De planten worden daarna gerooid en vervolgens in een productieveld geplaatst. In het tweede jaar worden de planten met rust gelaten. In het derde jaar wordt er ongeveer een tot twee weken asperges geoogst. In het vierde jaar vind er een halve oogst van ongeveer vier weken plaats en daarna volgen de jaren met een volledige oogst van ongeveer acht weken. Het geoogst areaal is het areaal waarop asperges gestoken worden.

Het aspergeseizoen start traditioneel op de tweede donderdag van april en eindigt het op Sint Jan (24 juni). Het duurt dus acht tot negen weken. Daarna wordt de plant met rust gelaten om reserves op te doen voor het volgende seizoen. Na zes tot tien jaren begint de productie te minderen vanwege de optredende aspergemoeheid, die veroorzaakt wordt door een schimmel die zich ontwikkelde in de grond. De grond is daarna pas na 25 tot 30 jaar weer geschikt voor de aspergeteelt.