Werkdruk

Werkdruk wordt ook wel omschreven als taakeisen. Dit is gemeten met drie enquêtevragen:

  • Moet u extra hard werken om iets af te krijgen?
  • Moet u heel veel werk doen?
  • Moet u erg snel werken?

De antwoordcategorieën zijn bij elke vraag:

  • Altijd
  • Vaak
  • Soms
  • Nooit

Werknemers in beroepen met de hoogste werkdruk scoren hoger dan gemiddeld op de combinatie van de drie onderdelen. Voor deze analyse zijn alleen de veel voorkomende beroepsgroepen onderzocht. Onder bijvoorbeeld managers productie en docenten in het hoger onderwijs is de werkdruk eveneens hoog, maar die beroepsgroepen tellen minder dan 50 duizend werknemers.