Grensoverschrijdend goederenvervoer

Met grensoverschrijdend wegvervoer wordt hier bedoeld het internationale wegvoer door Nederlandse voertuigen waarbij óf de plaats van laden in Nederland en de plaats van lossen in het buitenland ligt, óf de plaats van laden in het buitenland en de plaats van lossen in Nederland (Internationaal van en naar NL).

Bij het overige internationale wegtransport door Nederlandse voertuigen (Internationaal overig) liggen de plaatsen van laden en lossen allebei in het buitenland.
Hier wordt onderscheid gemaakt tussen derde landenvervoer waarbij het laad- en losland verschillend zijn, bijvoorbeeld goederen geladen in Duitsland en gelost in Italië. Daarnaast is er cabotagevervoer, hier zijn het buitenlandse laad- en losland gelijk aan elkaar. Goederen die bijvoorbeeld in België worden geladen hebben ook een bestemming in België.