Bouwgoederen

De goederenuitsplitsing beschreven in dit bericht is gebaseerd op de eerste digit van de NSTR.
Het gaat om de volgende indeling:

NSTR1 Omschrijving
0 Landbouwproducten en levende dieren
1 Andere voedingsproducten
2 Vaste minerale brandstoffen
3 Aardoliën en aardolieproducten
4 Ertsen, metaalafval, geroost ijzerkies
5 Ijzer, staal en non-ferrometalen
6 Ruwe mineralen en –fabricaten; bouwmaterialen
7 Meststoffen
8 Chemische producten
9 Voertuigen, machines en overige goederen

De bouwgoederen (zoals zand, grind, grond, cement, stenen en overige bouwmaterialen) zijn ingedeeld in NSTR-categorie 6. Er zijn ook nog andere aan de bouwnijverheid gerelateerde goederen die niet onder de NSTR 6 vallen, zoals bijvoorbeeld bitumen gebruikt in asfalt (NSTR8) of ramen, deuren en kozijnen (NSTR9).