Nieuwbouw

Nieuwbouw betekent door nieuwbouw aan de vastgoedvoorraad toegevoegd. Er kunnen ook om andere redenen dan nieuwbouw verblijfsobjecten aan de voorraad worden toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.