Administratieve leegstand

Administratieve leegstand is gemeten op basis van landelijke registers over de bezetting van een object. Er is niet in de praktijk getoetst of er mensen wonen of dat er een bedrijf of instelling actief is. De methode voor het bepalen van integrale leegstand van vastgoed kent verschillende beperkingen:

  • administratieve leegstand is niet hetzelfde als feitelijke leegstand; het is een benadering van de daadwerkelijke gebruiksstatus van verblijfsobjecten.
  • gedeeltelijke leegstand wordt niet gemeten; een object staat administratief volledig leeg of niet leeg.
  • administratieve koppeling van de vier registraties is niet perfect. Miskoppelingen kunnen zorgen voor een overschatting van leegstand. Ook waar wél administratief wordt gekoppeld, kan sprake zijn van inconsistente informatie, bijvoorbeeld door administratieve vertraging of door verschil in schrijfwijze van adresinformatie.