Toelichting methode

Het aantal stemgerechtigden is geschat door, uitgaande van de bevolking met de Nederlandse nationaliteit per 1 januari 2017, het aantal te bepalen dat op 15 maart 2017 de kiesgerechtigde leeftijd zal bereiken. Het gepresenteerde aantal is een lichte overschatting van het aantal kiesgerechtigden. Tussen 1 januari en 15 maart zullen nog ongeveer 30 duizend personen overlijden, tussen 1 en 15 maart zullen circa 8 duizend personen extra de kiesgerechtigde leeftijd bereiken.
Ook zal een nog onbekend aantal personen (met de Nederlandse nationaliteit) zich vanuit het buitenland vestigen of vertrekken naar het buitenland. Daarnaast is er geen rekening gehouden met personen die de Nederlandse nationaliteit verwerven na 1 januari van dit jaar.

Het aantal stemgerechtigden dat voor de eerste maal stemt is geschat op alle personen met een Nederlandse nationaliteit, die 18 jaar of ouder zullen zijn op 1 maart 2017 en jonger dan 18 jaar waren op 30 september 2012.

Voor regionale cijfers is de woonplaats op 1 september 2012 en op 1 oktober 2016 gebruikt.