Herkomstgroep

Kenmerk dat weergeeft met welk land een persoon verbonden is op basis van het geboorteland van de ouders of van zichzelf. Een persoon behorend tot de eerste generatie heeft als herkomstgroepering het land waar hij of zij is geboren. Een persoon behorend tot de tweede generatie heeft als herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook Nederland is. In dat geval bepaalt het geboorteland van de vader de herkomstgroepering.