Generaties

De eerste generatie bestaat uit personen die zelf in het buitenland zijn geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

De tweede generatie bestaat uit personen die in Nederland zijn geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.

De derde generatie bestaat uit personen die zelf in Nederland zijn geboren én waarvan daarnaast ook beide ouders in Nederland zijn geboren, maar waarvan minstens één ouder van de tweede generatie is. Zij worden niet meer gezien als iemand met een migratieachtergrond, aangezien zij geen ouders hebben die in het buitenland zijn geboren.