Handel met het Verenigd Koninkrijk verder toegenomen

© Hollandse Hoogte
De handel van goederen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk is na het Britse referendum van 23 juni verder toegenomen. De waarde van zowel de invoer als de uitvoer was in de vier maanden na het referendum hoger dan in dezelfde periode in 2015. Wel nam de uitvoerwaarde van een aantal goederen af, zoals machines en voeding. Dit meldt CBS bij de lancering van een speciale Brexitmonitor.

In totaal werd in de periode juli tot en met oktober voor ruim 13 miljard euro aan goederen geëxporteerd naar het VK, ruim 5 procent meer dan in dezelfde vier maanden in 2015. Ongeveer de helft van deze export bestond uit producten die in Nederland zijn geproduceerd. De waarde van de uitgevoerde Nederlandse producten nam met ruim 2 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. De waarde van wederuitgevoerde producten nam in deze periode met bijna 9 procent toe.

Er is sinds het referendum voor ruim 7,5 miljard euro aan goederen vanuit het VK ingevoerd, een toename van bijna 3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2015.

Hogere exportwaarde chemische producten en brandstoffen

De uitvoerwaarde van chemische producten, minerale brandstoffen en andere grondstoffen was in de vier maanden na het referendum hoger dan in dezelfde maanden in 2015. Hier spelen mogelijk hogere afzetprijzen en de devaluatie van de pond een rol. Deze goederen zijn goed voor ruim een derde van de uitvoerwaarde en bestaan voor ongeveer de helft uit Nederlands product.

Er werd voor 3,1 miljard euro aan machines naar het VK geëxporteerd, bijna 6 procent minder dan in 2015. De wederuitvoer van deze goederen nam af met 7 procent, de uitvoer van Nederlands product met 2 procent. De uitvoer van gefabriceerde producten nam af met 3 procent. De exportwaarde van voeding en dranken was ruim 4 procent lager en kwam uit op bijna 2,2 miljard euro. Het gaat hier relatief vaak om Nederlands product.

Aandeel Verenigd Koninkrijk in de Nederlandse export van goederen neemt weer toe

Het Verenigd Koninkrijk is na Duitsland en België de derde exportbestemming van Nederland. In de recessie van 2009 werd de uitvoer naar het VK relatief hard geraakt. Daarna is de waarde gestaag gestegen en na 2011 ook sneller toegenomen dan de totale uitvoer van Nederland. In 2016 groeide de uitvoer naar het VK naar de hoogste waarde ooit.

Het aandeel van het VK in de totale Nederlandse uitvoer zakte in de periode 2002 – 2011 van 11 naar 8 procent. Sindsdien is het aandeel weer gestegen, tot 9 procent in 2016. Vooralsnog lijkt de uitslag van het Brexit-referendum de trend van een toenemend belang van het VK voor de Nederlandse export niet te hebben verstoord.

Bij de hierboven genoemde cijfers en ontwikkelingen gaat het om de waarde van de export. Deze is niet gecorrigeerd voor de prijsontwikkelingen van de goederen en ook niet voor wisselkoerseffecten. Zo heeft de devaluatie van de pond dit jaar invloed op de exportwaarde doordat een deel van de export contractueel wordt afgerekend in ponden. Je krijgt nu minder euro’s voor een pond en daarmee een lagere exportwaarde in euro’s. Op langere termijn kan de duurdere euro een nadelig effect hebben op het exportvolume. CBS heeft geen cijfers over de prijsontwikkeling van de uitgevoerde goederen per land en kan dus geen uitspraak doen over het volume (de hoeveelheden) van de export naar het Verenigd Koninkrijk.