Exportwaarde zelfstandig mkb

Om te komen tot deze cijfers heeft het CBS de exportgegevens van de Statistiek internationale handel in goederen, gekoppeld aan de bedrijfsgegevens uit het Algemeen Bedrijvenregister. Omdat niet alle gegevens te koppelen zijn, is een gedeelte van de export niet toe te schrijven aan het mkb of het grootbedrijf. In dit artikel wordt uitgegaan van de exportstromen die wel aan een type exporteur kunnen worden toegekend. Deze goederenstroom had een waarde van 306 miljard euro in 2015, waarvan 80,5 miljard euro voor het zelfstandig mkb. Dit zal een onderschatting zijn, omdat niet alle exportwaarde is toe te delen. De totale goederenexport betrof in 2015 ruim 427 miljard euro.