ICT-vacatures vaak moeilijk te vervullen

© ANP
Van alle bedrijven met minstens 10 werknemers, had 9 procent in 2015 vacatures voor ICT-specialisten. Meer dan de helft, 5 procent, had moeite deze vacatures te vervullen. Dit meldt CBS.

Vooral veel grote bedrijven zijn op zoek naar ICT’ers. Van alle bedrijven met 250 of meer werknemers, had 41 procent in 2015 vacatures voor ICT-functies. Onder bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen was dit 6 procent. In beide groepen had meer dan de helft moeite om deze vacatures te vervullen.
De verschillen tussen bedrijfstakken zijn aanzienlijk. In de sector Informatie en communicatie zijn vacatures voor ICT’ers het gebruikelijkst. Iets meer dan de helft van deze bedrijven heeft in 2015 ICT’ers geworven. Van deze IT-bedrijven had bijna drie kwart moeite de vacatures te vervullen. Ook veel financiële instellingen en energie- en waterbedrijven hadden ICT-vacatures in 2015. In deze branches hadden zes op de tien bedrijven moeite om de juiste ICT’ers aan te nemen.

 

Ondersteuning office software vaak door eigen personeel

De office software die bedrijven gebruiken wordt in 41 procent van de bedrijven voornamelijk door het eigen personeel ondersteund. ICT-werk dat bedrijven vaker overlaten aan externe leveranciers omvat bijvoorbeeld ICT-beveiliging en het onderhoud van de ICT-infrastructuur. Ook voor de ontwikkeling van webapplicaties worden vaak andere bedrijven ingeschakeld. Dit type werk wordt overigens wel minder vaak gedaan: 28 procent van de bedrijven heeft geen webapplicaties ontwikkeld of laten ontwikkelen in 2015.

ICT-werkzaamheden bij bedrijven, 2015
 Voornamelijk door eigen personeelVoornamelijk uitbesteedNiet van toepassing
Web-applicaties ontwerpen/ontwikkelen 175528
Ontwikkeling bedrijfsvoeringssoftware 175132
Ondersteuning web-applicaties205228
ICT-beveiliging/bescherming data 226315
Ondersteuning bedrijfsvoeringssoftware225226
ICT-infrastructuur onderhouden286011
Ondersteuning office software414118