ICT-vacatures vaak moeilijk te vervullen

8-12-2016 02:00
Van alle bedrijven met minstens 10 werknemers, had 9 procent in 2015 vacatures voor ICT-specialisten. Meer dan de helft, 5 procent, had moeite deze vacatures te vervullen. Dit meldt CBS.

Vooral veel grote bedrijven zijn op zoek naar ICT’ers. Van alle bedrijven met 250 of meer werknemers, had 41 procent in 2015 vacatures voor ICT-functies. Onder bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen was dit 6 procent. In beide groepen had meer dan de helft moeite om deze vacatures te vervullen.
De verschillen tussen bedrijfstakken zijn aanzienlijk. In de sector Informatie en communicatie zijn vacatures voor ICT’ers het gebruikelijkst. Iets meer dan de helft van deze bedrijven heeft in 2015 ICT’ers geworven. Van deze IT-bedrijven had bijna drie kwart moeite de vacatures te vervullen. Ook veel financiële instellingen en energie- en waterbedrijven hadden ICT-vacatures in 2015. In deze branches hadden zes op de tien bedrijven moeite om de juiste ICT’ers aan te nemen.

Bedrijven met vacatures voor ICT-functies, 2015
DataWaarde
Bedrijfstak:null
Energie & water7
Financiële instellingen11
Informatie en communicatie13
null
Bedrijfsomvang:null
250 en meer werkzame personen17
50 tot 250 werkzame personen8
10 tot 50 werkzame personen2
null
Totaal4
 

Ondersteuning office software vaak door eigen personeel

De office software die bedrijven gebruiken wordt in 41 procent van de bedrijven voornamelijk door het eigen personeel ondersteund. ICT-werk dat bedrijven vaker overlaten aan externe leveranciers omvat bijvoorbeeld ICT-beveiliging en het onderhoud van de ICT-infrastructuur. Ook voor de ontwikkeling van webapplicaties worden vaak andere bedrijven ingeschakeld. Dit type werk wordt overigens wel minder vaak gedaan: 28 procent van de bedrijven heeft geen webapplicaties ontwikkeld of laten ontwikkelen in 2015.

ICT-werkzaamheden bij bedrijven, 2015
DataWaarde
Web-applicaties ontwerpen/ontwikkelen 17
Ontwikkeling bedrijfsvoeringssoftware 17
Ondersteuning web-applicaties20
ICT-beveiliging/bescherming data 22
Ondersteuning bedrijfsvoeringssoftware22
ICT-infrastructuur onderhouden28
Ondersteuning office software41