ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2016

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2016

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Personeel en ICT Personeel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Personeel en ICT Telewerkers (% van werkzame personen) Personeel en ICT ICT-pers. aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Personeel en ICT ICT-vacatures lastig te vervullen (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Internet, naar soort verbinding Mobiel breedband (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel internet Gebruik apparaten voor mobiel internet Laptop/tablet (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel internet Gebruik apparaten voor mobiel internet Smartphone (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Mobiel internet Mobiel internet verschaft aan werknemers (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Bedrijven met website Bedrijven met website (% van bedrijven) Toegang en gebruik internet Adverteren op internet (% van bedrijven) Sociale media Sociale media gebruikt (% van bedrijven) Sociale media Type sociale media Sociale netwerken (bijv. Facebook) (% van bedrijven) Sociale media Type sociale media Blogs of microblogs (bijv. Twitter) (% van bedrijven) Sociale media Type sociale media Multimedia delen (bijv. YouTube) (% van bedrijven) Sociale media Type sociale media Wiki's om kennis te delen (% van bedrijven) Cloud-diensten Cloud-diensten gebruikt (% van bedrijven) Cloud-diensten Type server Gedeelde servers (% van bedrijven) Cloud-diensten Type server Servers uitsluitend voor het bedrijf (% van bedrijven) Big-data-analyse Uitgevoerd (% van bedrijven) Big-data-analyse Wie analyseerde big data Medewerkers eigen bedrijf (% van bedrijven) Big-data-analyse Wie analyseerde big data Ander bedrijf (% van bedrijven) Facturen E-facturen verzonden (% van bedrijven) Facturen E-facturen ontvangen (% van bedrijven) E-commerce in 2015 Gebruik voor verkoop Verkoop via e-commerce (% van bedrijven) E-commerce in 2015 Gebruik voor verkoop Via een website/app Verkoop via een website/app (% van bedrijven) E-commerce in 2015 Gebruik voor verkoop Via EDI Verkoop via EDI (% van bedrijven) E-commerce in 2015 Gebruik voor inkoop Inkoop via e-commerce (% van bedrijven) E-commerce in 2015 Gebruik voor inkoop Via een website/app Inkoop via een website/app (% van bedrijven) E-commerce in 2015 Gebruik voor inkoop Via EDI Inkoop via EDI (% van bedrijven)
10 of meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 30 27 9 5 72 50 69 69 89 29 65 62 31 27 6 35 26 17 19 17 10 19 41 24 20 7 53 52 6
10 of meer werkzame personen C Industrie 21 19 5 2 77 50 73 73 92 19 58 53 21 28 4 25 20 11 15 13 7 19 34 23 16 10 53 52 4
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 46 40 18 11 82 63 79 82 91 29 61 56 33 31 10 43 27 24 27 22 15 16 40 24 22 4 56 56 6
10 of meer werkzame personen I Horeca 8 8 1 0 51 38 48 45 85 32 75 75 28 23 5 21 16 8 16 12 6 14 51 24 24 1 42 41 3
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 69 35 25 14 79 58 75 76 91 31 66 66 41 27 13 43 29 26 26 22 16 14 42 24 20 7 53 51 6
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 19 17 6 3 67 46 63 64 87 34 65 63 27 26 5 28 22 13 21 18 11 21 44 35 30 10 48 46 8
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 40 32 9 5 77 53 74 72 89 30 69 66 39 26 7 46 34 21 17 15 9 16 39 15 14 3 54 53 4
10 of meer werkzame personen ICT-sector 63 59 48 37 82 60 78 79 94 48 81 77 56 43 26 63 47 38 33 31 14 21 38 21 19 5 65 64 4
10 tot 50 werkzame personen Totaal, C-N en Q 22 23 6 4 69 46 65 65 88 28 62 59 27 24 5 32 24 15 16 14 8 17 40 22 19 5 52 51 5
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 16 14 2 1 71 45 67 68 90 18 55 51 17 24 2 21 17 8 12 10 5 15 34 19 15 6 53 53 2
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 22 16 6 4 73 53 70 72 88 28 47 43 18 17 6 38 27 19 15 10 10 13 36 17 16 0 54 54 6
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 7 8 1 0 49 37 46 43 84 30 74 74 26 21 4 19 14 6 14 11 5 13 51 22 22 1 40 39 3
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 35 38 12 6 73 53 68 69 89 26 64 64 35 21 9 39 26 22 25 21 15 11 42 13 12 4 50 48 2
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 18 17 4 2 63 43 60 60 86 33 63 61 24 23 4 26 20 11 18 15 9 19 44 32 27 8 47 46 7
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 30 33 7 3 75 51 72 70 88 29 66 64 36 23 6 45 33 21 15 13 8 14 37 15 14 2 54 53 4
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 50 56 47 36 80 57 76 76 94 45 79 74 53 39 23 62 45 37 32 30 13 18 37 17 16 2 65 65 2
50 tot 250 werkzame personen Totaal, C-N en Q 27 25 15 7 84 62 80 81 94 33 73 69 41 36 9 43 32 22 25 22 13 26 40 31 23 13 55 52 8
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 19 17 9 4 89 63 85 86 95 22 61 57 27 36 6 32 24 16 21 19 10 26 31 32 17 20 52 50 7
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 30 27 32 19 100 82 96 100 95 25 86 76 54 46 12 51 24 33 42 38 20 11 43 36 31 9 61 60 4
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 8 5 1 0 69 52 65 69 87 58 86 83 48 43 9 40 29 23 31 20 18 15 45 42 41 5 61 61 10
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 35 29 46 18 91 64 91 91 93 29 60 60 35 27 7 44 26 29 13 10 10 11 40 37 29 11 51 49 5
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 21 19 11 5 81 58 76 79 92 40 74 72 38 36 7 38 27 21 30 27 16 31 41 51 40 22 50 45 12
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 33 35 15 7 83 60 80 78 92 34 76 74 46 32 11 48 38 22 20 19 11 22 42 14 12 4 54 53 4
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 51 52 54 39 91 72 88 89 97 59 90 88 66 58 38 65 53 40 34 33 16 26 36 35 29 12 66 65 8
250 en meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 35 29 41 24 94 76 92 93 97 35 86 84 62 57 21 61 45 38 39 37 22 43 55 37 27 18 63 56 16
250 en meer werkzame personen C Industrie 25 24 35 16 97 71 95 95 96 22 79 73 49 49 21 54 41 32 37 36 16 46 46 45 23 34 59 51 19
250 en meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 56 48 59 42 97 83 97 97 97 42 93 90 82 85 38 53 39 42 66 66 38 52 62 38 35 15 56 56 14
250 en meer werkzame personen I Horeca 11 11 18 6 91 69 91 87 100 67 92 92 65 56 22 77 59 57 38 34 27 34 58 63 63 11 63 63 11
250 en meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 73 35 71 53 93 77 93 93 100 71 89 89 89 62 53 66 56 47 55 55 36 37 44 64 51 24 77 73 34
250 en meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 18 16 43 27 93 76 90 91 98 51 86 85 58 59 22 57 42 38 50 49 31 44 62 72 60 30 66 54 28
250 en meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 47 31 32 20 92 68 89 90 95 44 85 84 58 52 19 56 41 33 34 31 20 28 48 21 18 7 59 57 7
250 en meer werkzame personen ICT-sector 78 64 60 52 99 78 94 97 98 63 95 94 85 81 45 72 46 62 54 54 36 61 65 42 40 17 62 59 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en bedrijfsgrootte. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2016. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2015. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personeel en ICT
Personeel dat werkt met een computer betreft zowel ICT-specialisten als ICT-gebruikers. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Een ICT-specialist is een werknemer voor wie ICT het belangrijkste werk vormt, bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd automatiseringsafdeling'. Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking, spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met mobiel internet
Werkzame personen met door het bedrijf verstrekte draagbare apparatuur, zoals draagbare computers, tablets of smartphones, waarmee voor het werk een mobiele verbinding gelegd kan worden met het internet.
Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobieletelefoonnetwerken, wordt deze apparatuur niet meegeteld.
Telewerkers
Werkzame personen die regelmatig buiten de bedrijfsvestiging werken en van daaruit toegang hebben tot het ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
ICT-pers. aangenomen/willen aannemen
Bedrijven die in 2015 personeel aangenomen hebben, of hebben willen aannemen, voor functies waarvoor specifieke ICT-vaardigheden vereist waren. Het gaat hierbij om vaardigheden gericht op onderhoud en ontwikkeling van ICT-systemen.
ICT-vacatures lastig te vervullen
Bedrijven die in 2015 vacatures voor ICT-specialisten hadden, die moeilijk te vervullen waren.
Toegang en gebruik internet
Internet, naar soort verbinding
Het soort verbinding dat bedrijven gebruiken. In een bedrijf kunnen meerdere soorten verbindingen naast elkaar voorkomen.
Mobiel breedband
Bedrijven met mobiel breedbandinternet zoals 3G (UMTS) of 4G via een draagbare computer, tablet en/of via een mobiele telefoon (smartphone). Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobieletelefoonnetwerken, telt deze apparatuur niet mee.
Mobiel internet
Gebruik apparaten voor mobiel internet
Bedrijven die apparaten gebruiken met internettoegang via mobieletelefoonnetwerken (3G of 4G). Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobieletelefoonnetwerken, telt deze apparatuur niet mee.
Laptop/tablet
Draagbare computers, zoals laptops, tablet PC's, notebooks, etc.
Smartphone
Andere draagbare apparatuur zoals smartphones.
Mobiel internet verschaft aan werknemers
Bedrijven die aan het personeel draagbare apparatuur verstrekken, zoals draagbare computers of smartphones, waarmee voor het werk een verbinding gelegd kan worden met het internet via mobieletelefoonnetwerken. Wanneer de verbinding uitsluitend via Wifi gelegd kan worden, en niet via mobieletelefoonnetwerken, telt deze apparatuur niet mee.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Bedrijven met website
Bedrijven die een eigen website hebben.
Adverteren op internet
Bedrijven die hebben betaald om op internet te adverteren.
Bijvoorbeeld voor advertenties bij zoekmachines, op sociale media of op andere websites. Het telt ook mee als het bedrijf een zoekmachine betaalt voor een hoge plaats in de zoekresultaten.
Sociale media
Het gebruik van internettoepassingen of communicatieplatforms voor contact met klanten, leveranciers, zakenrelaties of medewerkers van het eigen bedrijf. Daarbij wordt online informatie uitgewisseld. Voorbeelden zijn Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Yammer. Bedrijven die sociale media gebruiken hebben een account, een gebruikersprofiel of een gebruikerslicentie.
Sociale media gebruikt
Bedrijven die ten minste 1 van de volgende typen sociale media gebruiken: sociale netwerken, blogs of microblogs, sites die multimedia delen, of wiki's om kennis te delen. Bedrijven die deze sociale media uitsluitend gebruiken om advertenties te plaatsen, vallen hier niet onder.

Type sociale media
Bedrijven die de volgende typen sociale media gebruiken: sociale netwerken, blogs of microblogs, sites die multimedia delen, of wiki's om kennis te delen. Bedrijven die deze sociale media uitsluitend gebruiken om advertenties te plaatsen, vallen hier niet onder.
Sociale netwerken (bijv. Facebook)
Sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Yammer.
Blogs of microblogs (bijv. Twitter)
Blogs of microblogs van het bedrijf, zoals Twitter.
Multimedia delen (bijv. YouTube)
Websites die multimedia (filmpjes, foto's) delen, zoals YouTube, Flickr of Picasa.
Wiki's om kennis te delen
Op wiki gebaseerde middelen om kennis te delen. Een wiki is een website waarop gebruikers zelf de inhoud kunnen aanpassen, en waarop ze zelf inhoud kunnen bijdragen.
Cloud-diensten
Het gebruik van cloud computing of de cloud betreft ICT-diensten via internet. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld opslagcapaciteit, software en rekenkracht gebruiken via internet in plaats van lokaal op hun eigen servers of computers. Cloud-diensten zoals gemeten in dit onderzoek voldoen aan de volgende criteria:
- servers van de aanbieder leveren de diensten;
- de gebruiker kan de diensten eenvoudig zelf uitbreiden of juist verminderen (bijvoorbeeld de benodigde opslagcapaciteit verhogen of verlagen);
- de gebruiker heeft na installatie altijd toegang tot de diensten, zonder tussenkomst van de aanbieder;
- de gebruiker betaalt voor de diensten. Een verbinding via VPN (Virtual Private Network) kan ook tot de cloud behoren.


Cloud-diensten gebruikt
Type server
Bedrijven kunnen cloud-diensten gebruiken door middel van gedeelde servers of door eigen servers.
Gedeelde servers worden niet uitsluitend gereserveerd voor een bedrijf. Eigen servers worden uitsluitend gereserveerd voor één bedrijf.
Gedeelde servers
Gedeelde servers, niet uitsluitend gereserveerd voor uw bedrijf.
Servers uitsluitend voor het bedrijf
Servers uitsluitend gereserveerd voor uw bedrijf.
Big-data-analyse
Met 'big data' wordt hier bedoeld informatie die wordt gegenereerd uit elektronische activiteiten van gebruikers, en uit onderlinge communicatie tussen apparaten (machine-to-machine). Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die voortkomen uit het gebruik van sociale media, en uit productieprocessen in een bedrijf. Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.

Big data hebben meestal kenmerken zoals:
- grote hoeveelheden gegevens die in de loop van de tijd zijn gegenereerd;
- grote diversiteit van de gegevens doordat er verschillende indelingen van complexe data bestaan, gestructureerd of ongestructureerd. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens in de vorm van tekst, video, afbeeldingen, spraak, documenten, sensorgegevens, activiteitenlogboeken, 'click streams', en coördinaten;
- hoge omloopsnelheid, de data worden in hoge snelheid gegenereerd, beschikbaar gesteld en gewijzigd.


Uitgevoerd
Bedrijven die big-data-analyse hebben uitgevoerd. Big-data-analyse is het gebruik van technieken, technologieën en software-tools voor analyse van big data uit het eigen bedrijf, of uit andere gegevensbronnen.
Wie analyseerde big data
Wie heeft voor het bedrijf big data geanalyseerd.
Medewerkers eigen bedrijf
Medewerkers van het eigen bedrijf. Inclusief medewerkers van moeder-, dochter- of zustermaatschappijen.
Ander bedrijf
Facturen
E-facturen verzonden
Bedrijven die in 2015 één of meerdere e-facturen hebben verstuurd. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld.
Het betreft hier facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.


E-facturen ontvangen
Bedrijven die in 2015 één of meerdere e-facturen hebben ontvangen. Het betreft hier alleen facturen die aan andere bedrijven, of aan overheden zijn verstuurd. Facturen die verzonden zijn aan consumenten zijn niet meegeteld.
Het betreft hier facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking (bijv. EDI, XML, UBL). Deze worden e-facturen genoemd. Zij worden ofwel direct uitgewisseld door elektronische systemen van bedrijven onderling, of via elektronische systemen van dienstverleners zoals 'Billing Service Providers'.
E-commerce in 2015
E-commerce is het ontvangen of plaatsen van orders voor goederen of diensten over elektronische netwerken, ongeacht de wijze van betalen en afleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestellen van producten op een website.
Bestellingen per telefoon, fax of (handmatig getypte) e-mail tellen niet mee als e-commerce.

Let op: het betreft hier de E-commerce-omzet in het jaar 2015.

Gebruik voor verkoop
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven e-mail). Verkoop kan plaatsvinden via de website van een bedrijf (openbaar, algemeen toegankelijk), of via EDI (Electronic Data Interchange). Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten te verkopen.

Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Via een website/app
Via een website en/of app (openbaar, algemeen toegankelijk).
Verkoop via een website/app
Bedrijven die gebruikmaken van een website en/of app om goederen en/of diensten te verkopen.
Via EDI
EDI (Electronic Data Interchange): het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Verkoop via EDI
Bedrijven die gebruikmaken van EDI om goederen en/of diensten te verkopen.

Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.

Gebruik voor inkoop
Inkopen via externe netwerken of elektronisch inkopen is hier gedefinieerd als het elektronisch plaatsen van een order (exclusief handgeschreven e-mail). Tot de inkopen behoren bijvoorbeeld grondstoffen en halffabricaten, maar ook kantoorartikelen en energie (gas, water, elektriciteit). Ook diensten zoals externe accountants en juristen, onderhoud, telecom en verzekeringen horen bij de inkopen. Loonkosten van eigen personeel behoren niet tot de inkopen.
Inkoop via e-commerce
Bedrijven die gebruikmaken van websites, apps en/of EDI om goederen en/of diensten in te kopen.

Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Via een website/app
Bedrijven die gebruikmaken van een website en/of app om goederen en/of diensten in te kopen.
Inkoop via een website/app
Bedrijven die gebruikmaken van een website en/of app om goederen en/of diensten in te kopen.
Via EDI
EDI (Electronic Data Interchange): het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.
Inkoop via EDI
Bedrijven die gebruikmaken van EDI voor het inkopen van goederen en diensten.

Met EDI wordt hier bedoeld: het zenden of ontvangen van informatie in een afgesproken format dat automatische verwerking mogelijk maakt, bijvoorbeeld EDIFACT, XML, UBL, XBRL.