ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2016


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) en bedrijfsgrootte. De verslagperiode van deze tabel betreft medio 2016. Een aantal onderwerpen heeft echter betrekking op het jaar 2015. Als dit het geval is wordt dit vermeld in de toelichting bij het onderwerp.

Gegevens beschikbaar over 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2016

Bedrijfsgrootte Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Personeel en ICTPersoneel dat werkt met mobiel internet (% van werkzame personen) Personeel en ICTTelewerkers (% van werkzame personen) Personeel en ICTICT-pers. aangenomen/willen aannemen (% van bedrijven) Personeel en ICTICT-vacatures lastig te vervullen (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetInternet, naar soort verbindingMobiel breedband (% van bedrijven) Mobiel internetGebruik apparaten voor mobiel internetLaptop/tablet (% van bedrijven) Mobiel internetGebruik apparaten voor mobiel internetSmartphone (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetMobiel internetMobiel internet verschaft aan werknemers (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetBedrijven met websiteBedrijven met website (% van bedrijven) Toegang en gebruik internetAdverteren op internet (% van bedrijven) Sociale mediaSociale media gebruikt (% van bedrijven) Sociale mediaType sociale mediaSociale netwerken (bijv. Facebook) (% van bedrijven) Sociale mediaType sociale mediaBlogs of microblogs (bijv. Twitter) (% van bedrijven) Sociale mediaType sociale mediaMultimedia delen (bijv. YouTube) (% van bedrijven) Sociale mediaType sociale mediaWiki's om kennis te delen (% van bedrijven) Cloud-dienstenCloud-diensten gebruikt (% van bedrijven) Cloud-dienstenType serverGedeelde servers (% van bedrijven) Cloud-dienstenType serverServers uitsluitend voor het bedrijf (% van bedrijven) Big-data-analyseUitgevoerd (% van bedrijven) Big-data-analyseWie analyseerde big data Medewerkers eigen bedrijf (% van bedrijven) Big-data-analyseWie analyseerde big data Ander bedrijf (% van bedrijven) FacturenE-facturen verzonden (% van bedrijven) FacturenE-facturen ontvangen (% van bedrijven) E-commerce in 2015Gebruik voor verkoopVerkoop via e-commerce (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia een website/appVerkoop via een website/app (% van bedrijven) Gebruik voor verkoopVia EDIVerkoop via EDI (% van bedrijven) E-commerce in 2015Gebruik voor inkoopInkoop via e-commerce (% van bedrijven) Gebruik voor inkoopVia een website/appInkoop via een website/app (% van bedrijven) Gebruik voor inkoopVia EDIInkoop via EDI (% van bedrijven)
10 of meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 30 27 9 5 72 50 69 69 89 29 65 62 31 27 6 35 26 17 19 17 10 19 41 24 20 7 53 52 6
10 of meer werkzame personen C Industrie 21 19 5 2 77 50 73 73 92 19 58 53 21 28 4 25 20 11 15 13 7 19 34 23 16 10 53 52 4
10 of meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 46 40 18 11 82 63 79 82 91 29 61 56 33 31 10 43 27 24 27 22 15 16 40 24 22 4 56 56 6
10 of meer werkzame personen I Horeca 8 8 1 0 51 38 48 45 85 32 75 75 28 23 5 21 16 8 16 12 6 14 51 24 24 1 42 41 3
10 of meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 69 35 25 14 79 58 75 76 91 31 66 66 41 27 13 43 29 26 26 22 16 14 42 24 20 7 53 51 6
10 of meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 19 17 6 3 67 46 63 64 87 34 65 63 27 26 5 28 22 13 21 18 11 21 44 35 30 10 48 46 8
10 of meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 40 32 9 5 77 53 74 72 89 30 69 66 39 26 7 46 34 21 17 15 9 16 39 15 14 3 54 53 4
10 of meer werkzame personen ICT-sector 63 59 48 37 82 60 78 79 94 48 81 77 56 43 26 63 47 38 33 31 14 21 38 21 19 5 65 64 4
10 tot 50 werkzame personen Totaal, C-N en Q 22 23 6 4 69 46 65 65 88 28 62 59 27 24 5 32 24 15 16 14 8 17 40 22 19 5 52 51 5
10 tot 50 werkzame personen C Industrie 16 14 2 1 71 45 67 68 90 18 55 51 17 24 2 21 17 8 12 10 5 15 34 19 15 6 53 53 2
10 tot 50 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 22 16 6 4 73 53 70 72 88 28 47 43 18 17 6 38 27 19 15 10 10 13 36 17 16 0 54 54 6
10 tot 50 werkzame personen I Horeca 7 8 1 0 49 37 46 43 84 30 74 74 26 21 4 19 14 6 14 11 5 13 51 22 22 1 40 39 3
10 tot 50 werkzame personen K Financiële dienstverlening 35 38 12 6 73 53 68 69 89 26 64 64 35 21 9 39 26 22 25 21 15 11 42 13 12 4 50 48 2
10 tot 50 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 18 17 4 2 63 43 60 60 86 33 63 61 24 23 4 26 20 11 18 15 9 19 44 32 27 8 47 46 7
10 tot 50 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 30 33 7 3 75 51 72 70 88 29 66 64 36 23 6 45 33 21 15 13 8 14 37 15 14 2 54 53 4
10 tot 50 werkzame personen ICT-sector 50 56 47 36 80 57 76 76 94 45 79 74 53 39 23 62 45 37 32 30 13 18 37 17 16 2 65 65 2
50 tot 250 werkzame personen Totaal, C-N en Q 27 25 15 7 84 62 80 81 94 33 73 69 41 36 9 43 32 22 25 22 13 26 40 31 23 13 55 52 8
50 tot 250 werkzame personen C Industrie 19 17 9 4 89 63 85 86 95 22 61 57 27 36 6 32 24 16 21 19 10 26 31 32 17 20 52 50 7
50 tot 250 werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 30 27 32 19 100 82 96 100 95 25 86 76 54 46 12 51 24 33 42 38 20 11 43 36 31 9 61 60 4
50 tot 250 werkzame personen I Horeca 8 5 1 0 69 52 65 69 87 58 86 83 48 43 9 40 29 23 31 20 18 15 45 42 41 5 61 61 10
50 tot 250 werkzame personen K Financiële dienstverlening 35 29 46 18 91 64 91 91 93 29 60 60 35 27 7 44 26 29 13 10 10 11 40 37 29 11 51 49 5
50 tot 250 werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 21 19 11 5 81 58 76 79 92 40 74 72 38 36 7 38 27 21 30 27 16 31 41 51 40 22 50 45 12
50 tot 250 werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 33 35 15 7 83 60 80 78 92 34 76 74 46 32 11 48 38 22 20 19 11 22 42 14 12 4 54 53 4
50 tot 250 werkzame personen ICT-sector 51 52 54 39 91 72 88 89 97 59 90 88 66 58 38 65 53 40 34 33 16 26 36 35 29 12 66 65 8
250 en meer werkzame personen Totaal, C-N en Q 35 29 41 24 94 76 92 93 97 35 86 84 62 57 21 61 45 38 39 37 22 43 55 37 27 18 63 56 16
250 en meer werkzame personen C Industrie 25 24 35 16 97 71 95 95 96 22 79 73 49 49 21 54 41 32 37 36 16 46 46 45 23 34 59 51 19
250 en meer werkzame personen D-E Energie, water, afvalbeheer 56 48 59 42 97 83 97 97 97 42 93 90 82 85 38 53 39 42 66 66 38 52 62 38 35 15 56 56 14
250 en meer werkzame personen I Horeca 11 11 18 6 91 69 91 87 100 67 92 92 65 56 22 77 59 57 38 34 27 34 58 63 63 11 63 63 11
250 en meer werkzame personen K Financiële dienstverlening 73 35 71 53 93 77 93 93 100 71 89 89 89 62 53 66 56 47 55 55 36 37 44 64 51 24 77 73 34
250 en meer werkzame personen G-I Handel, vervoer en horeca 18 16 43 27 93 76 90 91 98 51 86 85 58 59 22 57 42 38 50 49 31 44 62 72 60 30 66 54 28
250 en meer werkzame personen M-N Zakelijke dienstverlening 47 31 32 20 92 68 89 90 95 44 85 84 58 52 19 56 41 33 34 31 20 28 48 21 18 7 59 57 7
250 en meer werkzame personen ICT-sector 78 64 60 52 99 78 94 97 98 63 95 94 85 81 45 72 46 62 54 54 36 61 65 42 40 17 62 59 13
Bron: CBS.
Verklaring van tekens