Groothandel groeit gestaag

In het derde kwartaal van 2016 was de omzet in de groothandel 2,6 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet nam in bijna alle sectoren toe. Alleen de leveranciers van ICT-apparatuur bleven achter in hun omzetontwikkeling. Dat meldt CBS in de Kwartaalmonitor Groothandel.

Op de grondstoffenmarkt steeg de omzet in de oliehandel onder andere door een hogere olieprijs. In de schroothandel was het vooral de prijsstijging van de grondstoffen die de omzet deed toenemen. De omzet in de schroot- en afvalhandel herstelde het sterkst.

Omzetontwikkeling groothandel
Omzetontwikkeling groothandel
 Omzetontwikkeling
2013 I-3,9
2013 II-2,5
2013 III-2,9
2013 IV-3,4
2014 I-2,8
2014 II-1,6
2014 III-2,9
2014 IV-3,2
2015 I-2,3
2015 II-1
2015 III0,8
2015 IV2,5
2016 I0,2
2016 II1,7
2016 III2,9

Groei wordt breed gedragen

In vrijwel alle sectoren van de groothandel nam de omzet toe. De handelaren in landbouwproducten boerden goed. Er gingen meer bloemen de grens over. Ook werd er meer fruit uitgevoerd. De toeleveranciers van zware apparatuur voor de industrie en handel deden vooral meer zaken op de binnenlandse markt. De omzetgroei in machines kwam voort uit een grotere afzet van landbouwvoertuigen en intern transportmaterieel.

Omzetontwikkeling groothandel, derde kwartaal 2016
Omzetontwikkeling groothandel, derde kwartaal 2016
 Omzetontwikkeling
Totaal2,6
Groothandel waarvan in
landbouwproducten3,2
industriemachines5,1
ICT-apparatuur-2,3
consumentenartikelen4,3
voedingsmiddelen2,8

Weinig faillissementen en hoog ondernemersvertrouwen

In het derde kwartaal gingen 105 groothandelaren failliet, het laagste aantal gedwongen bedrijfssluitingen sinds jaren. Vooral de toeleveranciers van apparatuur aan de industrie lieten een scherpe daling van het aantal faillissementen zien. In het tweede kwartaal beëindigden nog 17 machinehandelaren gedwongen hun activiteiten, dit kwartaal 6.

Aantal faillissementen groothandel
Aantal faillissementen groothandel
 Aantal faillissementen
2011 I191
2011 II179
2011 III174
2011 IV207
2012 I221
2012 II233
2012 III199
2012 IV219
2013 I241
2013 II263
2013 III283
2013 IV228
2014 I217
2014 II192
2014 III197
2014 IV222
2015 I169
2015 II144
2015 III136
2015 IV154
2016 I149
2016 II120
2016 III105

Het vertrouwen van de ondernemers in de groothandel ligt al een tijd op een hoog niveau. Ondernemers verwachten het komende kwartaal meer af te zetten in de markt en zelf grotere orders te plaatsen. Verder verwachten ze dat de economie zich gunstig zal ontwikkelen en dat ze meer personeel zullen inzetten.

Ondernemersvertrouwen groothandel (seizoengecorrigeerd)
Ondernemersvertrouwen groothandel (seizoengecorrigeerd)
 Ondernemersvertrouwen
2012 I-6,7
2012 II-6,5
2012 III-11,7
2012 IV-14,9
2013 I-21,6
2013 II-22
2013 III-11,7
2013 IV-1,5
2014 I6,6
2014 II12,3
2014 III10,8
2014 IV10,9
2015 I5,9
2015 II12,1
2015 III20,3
2015 IV18,8
2016 I19,2
2016 II19,2
2016 III17,5
2016 IV18,7

Relevante links