Recente Poolse migranten trokken naar landbouwgebieden

© ANP
De Polen die zich in 2013 en 2014 in Nederland vestigden, deden dat vooral nabij de land- en tuinbouwgebieden waar ze werk vonden, zoals in het Westland en rond Zeewolde en Putten. Daarbij speelde zowel de werkgelegenheid in die gebieden een rol, als de omstandigheden in de thuisregio’s van de migranten. Dat blijkt uit het Jaarrapport Integratie van CBS.

Eind 2014 woonden er 32 duizend Polen van 18 tot 65 jaar oud in Nederland die zich sinds het begin van 2013 bij een gemeente hadden ingeschreven. Van deze groep had 71 procent eind 2014 een baan en ontving 6 procent een werkloosheidsuitkering. Van de overige recente migranten had het overgrote deel geen inkomen. Vaak zijn dit meegereisde partners die voor de kinderen zorgen.

De meeste seizoenarbeiders zijn niet opgenomen in deze groep. Zij zijn niet verplicht zich in te schrijven als ze korter dan vier maanden in Nederland verblijven. Eind 2013 werkten er bijvoorbeeld 92 duizend Polen in Nederland die zich niet bij een gemeente hadden ingeschreven. In mei 2016 stonden voor het eerst meer dan 150 duizend Polen ingeschreven bij Nederlandse gemeenten.

 

Recente Poolse migranten strijken vooral neer buiten de steden

Er is een verband tussen de sociaaleconomische situatie in de herkomstregio en de kenmerken van de gemeente in Nederland waar deze recente migranten zich vestigen. Buiten de steden streken de Polen vooral neer in het buitengebied. Hier zijn lokaal concentraties zichtbaar, vaak op plaatsen waar vakantieparken en campings te vinden zijn. Dit suggereert dat zij niet van plan zijn geweest om lang te blijven. De Polen die zich in steden inschreven kwamen vooral terecht in buurten met veel goedkope huurwoningen en lagere inkomens.

Recent geïmmigreerde Polen komen vooral uit Poolse steden

70 procent van deze recente immigranten was afkomstig uit kleinere steden in Polen. Relatief veel Polen kwamen uit de gemeenten Elbląg, Włocławek en Przemyśl, steden van 60 duizend tot 130 duizend inwoners. Meer dan 2 procent van de inwoners van deze gemeenten vestigde zich in 2013 en 2014 in Nederland.

Polen

Lage lonen en werkloosheid in Polen stuwen emigratie

De streken waar veel van de recente Poolse immigranten vandaan komen zijn economisch niet de meest welvarende van het land. In de westelijke grensprovincies zijn de lonen relatief laag en is de werkloosheid hoger dan gemiddeld in Polen.

In de oostelijke provincies zijn de sociaaleconomische omstandigheden nog slechter en werkt een relatief groot deel van de bevolking in de landbouw. Polen uit deze provincies vestigen zich veel vaker in Nederlandse land- en tuinbouwgebieden dan Polen uit andere streken.