Technische toelichting

De cijfers over de werkloosheid per provincie zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking, een steekproefonderzoek dat maandelijks onder dertigduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De uitkomsten van dit onderzoek kennen een onnauwkeurigheidsmarge. Voor het beoordelen van de ontwikkeling van de werkloosheid is het daarom beter de uitkomsten over een wat langere periode te bekijken. Voor Zeeland blijkt de mutatie van de werkloosheid in het 3e kwartaal van 2016 een zogenoemde uitbijter: de daling is namelijk sterker dan in voorafgaande kwartalen en past daarom niet bij de trendmatige ontwikkeling van de werkloosheid in deze provincie. Voor de conclusie dat Zeeland de provincie met de laagste werkloosheid en grootste spanning op de arbeidsmarkt is, heeft dit echter geen consequenties.