Veiligheidsmonitor

Dit bericht is gebaseerd op uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2015. Dit is een grootschalige jaarlijkse enquête onder de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder over thema’s als veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit en aanverwante onderwerpen. In het vragenblok over slachtofferschap zijn ook vragen gesteld over melding en aangifte, van zowel traditionele criminaliteit (gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten) als cybercrime (identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken en cyberpesten).