Cybercrime

Cybercrime is criminaliteit die te maken heeft met het internet of andere digitale informatiedragers. De soorten cybercrime die sinds 2012 in de Veiligheidsmonitor onderzocht worden, zijn: identiteitsfraude (gebruik van persoonsgegevens zonder toestemming voor financieel gewin), koop- en verkoopfraude (niet leveren van gekochte goederen of diensten en/of niet betalen voor geleverde goederen of diensten), hacken (met kwade bedoelingen inbreken of inloggen op iemands computer, e-mailaccount, website of profielsite) en cyberpesten (pesten via internet).