Mantelzorg

Mantelzorg geven, 16 jaar en ouder
Mantelzorg is zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving, zoals een partner, kind of vriend, als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. De mantelzorg kan bestaan uit het doen van het huishouden, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen enzovoort. Mantelzorg wordt niet betaald. Een vrijwilliger die werkt vanuit een vrijwilligerscentrale is geen mantelzorger.

Vraagstellingen:
1. Heeft u in de afgelopen 12 maanden mantelzorg gegeven?
2. Geeft u deze mantelzorg nu nog?
3. Hoeveel uur mantelzorg geeft u momenteel gemiddeld per week, de reistijd meegerekend?
4. Hoe lang geeft u al mantelzorg?
5. Sommige mensen voelen zich erg belast door de verzorging van een ander. Zij vinden de zorg zwaar en moeilijk vol te houden. Voor de andere mensen geldt dat minder. Alles bij elkaar genomen, hoe belast voelt u zich momenteel?
6. Is deze persoon waaraan u mantelzorg geeft een familielid?

Iemand is mantelzorger als de zorg al minimaal 3 maanden duurt, of zorg biedt voor minimaal 8 uur per week.
CBS hanteert een definitie waarbij de mantelzorger zorg verleent aan iemand die langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Er zijn ook andere definities van mantelzorg , en dus ook andere cijfers. De definitie die CBS gebruikt is afgestemd met de GGD’s en het RIVM. Het SCP hanteert een ruimere definitie, waarbij alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving wordt gezien als mantelzorg. Daarnaast hanteert SCP het woord ‘mantelzorg’ niet in de vraagstelling.