Emigratie

Vertrek van personen naar het buitenland. Men wordt uitgeschreven als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie. Voor dit onderzoek zijn emigranten geselecteerd die tussen 2011 en 2015 zijn vertrokken naar het VK en in ieder geval op 31-12-2015 niet zijn teruggekeerd naar Nederland.