Meer emigranten naar Verenigd Koninkrijk

© Hollandse Hoogte
Het aantal emigranten van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk is gestegen van 8,2 duizend in 2011 naar 10,5 duizend in 2015. Vooral het aantal emigranten uit één van de voormalige Britse koloniën nam toe. Dit meldt CBS.

De afgelopen vijf jaar vertrokken 45,2 duizend emigranten vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk. Van hen keerden 38,6 duizend niet terug naar Nederland. De meesten hebben hun wortels in de voormalige Britse koloniën (28 procent). Daarna volgen de Britten (26 procent) en de Nederlanders (20 procent).

Emigranten vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijik naar herkomst, 2011-2015
 Deel van de emigranten
Voormalig Britse koloniёn28,1
Verenigd Koninkrijk26,3
Nederland20,1
Overig25,6

Vooral kinderen van ouders uit voormalige Britse koloniën

Onder de emigranten uit één van de voormalige Britse koloniën zijn veel kinderen onder 18 jaar. Zij zijn ooit meegereisd met hun ouders die geboren zijn in Somalië, Afghanistan of Pakistan. Een deel van hen reist na het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit door naar het Verenigd Koninkrijk. Vanwege de taal en de bestaande gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk is dit een populaire bestemming voor deze herkomstgroepen.

Veel Nederlanders en Britten vertrekken voor de studie of voor hun eerste baan naar het Verenigd Koninkrijk. Meer dan de helft van de Nederlandse en een derde van de Britse emigranten is 18 tot 30 jaar oud. Onder de Britten die emigreren naar de andere kant van het Kanaal vormen 50-plussers een relatief grote groep.

Emigranten vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk, naar herkomst en leeftijd, 2011-2015
 0 tot 18 jaar18 tot 30 jaar30 tot 50 jaar50 jaar en ouder
Voormalig Britse kolonien430722553734552
Verenigd Koninkrijk1594372332501580
Nederland 65939862613515
Overig194635333709692

Ruim een derde emigrerende mannen had werk in Nederland

De mannen die vertrokken naar het Verenigd Koninkrijk hadden vaker een betaalde baan in Nederland dan de vrouwen. Van de mannen had 36 procent een inkomen uit een baan of een eigen bedrijf en van de vrouwen een kwart. Van de vrouwelijke emigranten was de grootste groep scholier of student of nog te jong om naar school te gaan.

Emigranten vanuit Nederland naar Verenigd Koninkrijk naar sociaaleconomische categorie en geslacht, 2011-2015
 MannenVrouwen
Werkend35,525,5
Uitkeringsontvanger8,48,8
(Nog niet) schoolgaand/
scholier/student
27,330,1
Overig zonder inkomen21,729,7
Categorie onbekend7,15,9

Nederlandse emigranten vaak laag inkomen

Emigranten met een Nederlandse achtergrond hebben een relatief laag inkomen. Het inkomen van de emigrerende Nederlanders in de werkzame leeftijdsgroep (18-67 jaar) behoort in 33 procent van de gevallen tot het laagste inkomenskwartiel (minder dan 13 duizend euro per jaar). Van een vijfde van deze emigrerende Nederlanders is het inkomen onbekend.

Nederlandse emigranten (18-67 jaar) vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk naar inkomenskwartiel, 2011-2015
 Kolom1
Zonder (bekend/
waargenomen) inkomen
21,6
1e kwartiel
(laagste inkomen)
33,3
2e kwartiel10,6
3e kwartiel12,8
4e kwartiel
(hoogste inkomen)
21,6

Ruim 73 duizend Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk

In 2011 woonden volgens de laatste officiële meting van Eurostat bijna 64 duizend mensen in het Verenigd Koninkrijk die in Nederland waren geboren. Tot en met 2015 zijn er per saldo bijna 10 duizend Nederlanders bijgekomen. Naar schatting wonen er op 1 januari 2016 dus ruim 73 duizend personen in het Verenigd Koninkrijk die in Nederland geboren zijn.