Kwart vrachtautoritten met motoren hoogste milieuklasse

© Hollandse Hoogte
Ruim een kwart van de ritten die Nederlandse vrachtauto’s in de eerste helft van 2016 maakten, werden verreden door vrachtwagens met Euro 6-motoren. Bijna 80 procent van de ritten werden gemaakt door voertuigen in de twee nieuwste milieuklassen (Euro 5- of Euro 6-motor) Hoe langer de afstand, hoe eerder een vrachtwagen met een milieuvriendelijke motor werd ingezet. Vrachtauto’s uit de lagere milieuklassen werden relatief het vaakst ingezet op de korte ritten. Dit meldt CBS.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/fa6cf24e7a264663a3cf62f527ff611b]

Nederlandse vrachtauto’s maakten in 2015 ruim 83 miljoen ritten waarbij ze 643 miljoen ton goederen vervoerden. Sinds de invoering van motoren met de Euro 6-milieuklasse in 2013 neemt het gebruik van vrachtvoertuigen met deze motoren elk kwartaal met gemiddeld bijna 2 procentpunt toe. Werd in het eerste kwartaal 2013 minder dan 1 procent van de ritten met een vrachtauto met een Euro 6-motor gereden, in het tweede kwartaal van 2016 is dit aandeel toegenomen tot 27 procent. 

Euro 6-motoren stoten 97 procent minder stikstof (NOx) uit dan motoren uit de Euro 1-klasse. Ten opzichte van motoren uit de Euro 5-klasse is de uitstoot van stikstof door Euro 6-motoren verder teruggebracht van 2 naar 0,4 gram per kilometer.

Ritten naar afstandsklasse; 1e en 2e kwartaal 2016
 Euro 0-4Euro 5Euro 6
>500 km8,65536,4
301-500 km10,456,233,3
101-300 km14,553,931,5
51-100 km16,853,429,8
26-50 km22,651,825,5
11-25 km29,349,920,7
0-10 km315118

Hoe verder, hoe schoner

Vrachtauto’s met Euro 0-4-motoren worden nog relatief vaak op korte binnenlandse trajecten ingezet. Bijna 1 op de 3 ritten over een afstand tot en met 25 kilometer wordt verricht met een vrachtauto uit deze milieuklassen. Naarmate de ritafstanden toenemen, neemt het aandeel ritten in deze milieuklassen af ten gunste van schonere vrachtvoertuigen uit de hoogste milieuklassen Euro 5 en 6. Slechts in 10 procent van de ritten van meer dan 300 kilometer wordt een vrachtauto uit de klasse Euro 0-4 ingezet, terwijl een derde van de ritten over een afstand van meer dan 300 kilometer wordt gereden met een Euro 6-voertuig.

Tolheffing mede afhankelijk van milieuklasse vrachtauto.

In het internationale wegvervoer komt bijna 90 procent van alle ritten voor rekening van een een vrachtauto met een Euro 5- of 6-motor, bij het binnenlands vervoer is dit 77 procent. Behalve dat Euro 5- en 6-voertuigen zuiniger zijn in verbruik, worden ze in het buitenland ook minder zwaar aangeslagen bij tolheffingen. In Duitsland wordt al jaren een tolheffing gehanteerd die afhankelijk is van het aantal assen en de milieuklasse van het voertuig. Voor een vrachtauto (met bijvoorbeeld twee assen) met een Euro 4-motor moet per kilometer een kwart meer tol betaald worden dan voor een vrachtauto met een motor uit de nieuwste milieuklasse. Bij een vrachtwagen met een Euro 0- of 1-motor is dit zelfs twee derde meer.

Beroepsvervoer zet vaker schonere vrachtwagens in

Voertuigen met een Euro 6-motor worden vaker ingezet door een beroepsvervoerder, dan door een eigen vervoerder. In het 2e kwartaal 2016 was 1 op de 3 ritten in het beroepsvervoer met een vrachtauto met een Euro 6-motor. Bij het eigen vervoer lag dit aandeel op 18 procent.

Beroepsvervoerders zitten vaker op de weg: van elke 10 ritten door Nederlandse wegvoertuigen zijn er zeven die door een beroepsvervoerder worden gereden. Daarnaast maken beroepsvervoerders meer internationale ritten over langere afstanden.