Beroepsvervoer

Het vervoer van goederen tegen betaling, voor rekening van derden. Bij eigen vervoer worden goederen vervoerd voor eigen rekening van een bedrijf; bijvoorbeeld een groothandel met een eigen wagenpark.