Definitie museum

In 2015 zijn CBS, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Museumvereniging nauwer gaan samenwerken. Hierdoor zijn de criteria om te bepalen of een instelling een museum is of niet aangescherpt op basis van internationale richtlijnen (ICOM-definitie). Dit heeft geresulteerd in een kleinere populatie van musea in Nederland. Deze populatie is teruggebracht van 799 naar 685 musea.