CBS start uniek initiatief voor big data-onderzoek

Foto ondertekening CBS KOSTAT
CBS initieert een samenwerking van unieke omvang op het gebied van big data met de lancering van het Center for Big Data Statistics (CBDS). Binnen het CBDS gaan nationale en internationale partijen uit de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en het onderwijs samenwerken op het gebied van big data-technologie en big data-methoden voor de productie van officiële statistieken. Het CBDS gaat op 27 september 2016 officieel van start.

"Sneller, beter en gedetailleerder"

Tjark Tjin-A-Tsoi, directeur-generaal van CBS: "Big data heeft het potentieel de statistiekvoorziening sneller, beter en gedetailleerder te maken, met minder kosten en minder administratieve lasten. Veel organisaties investeren momenteel in big data-technologie. Het is nog niet zo eenvoudig om op basis van big data statistieken van hoge kwaliteit te produceren. Het waarborgen van zowel kwaliteit als continuïteit is aanzienlijk complexer."

"CBS is aangewezen partij"

CBS speelt al decennia lang de rol van dataknooppunt voor beleid en wetenschap en ziet in big data-technologie kansen om de statistiek en het statistisch proces te vernieuwen. Minister-president Mark Rutte: "Big data staat voor mij gelijk aan grote kansen. CBS is in Nederland de aangewezen partij om hier een voortrekkersrol in te spelen. Ook internationaal."

Minister-president Rutte is op 27 september aanwezig bij de ondertekening van een Memorandum of Understanding voor participatie in het CBDS door het Zuid-Koreaanse statistiekbureau KoStat. Directeur-generaal Tjark Tjin-A-Tsoi van CBS en Commissaris Gyeongjoon Yoo van KoStat leggen hun afspraken daarover vast tijdens de economische missie naar Zuid-Korea onder leiding van minister-president Rutte en staatssecretaris Martijn van Dam. De samenwerking met KoStat gaat zich primair richten op de methodologische en technologische aspecten van het gebruik van big data voor statistische doeleinden.

Ook minister Henk Kamp van Economische Zaken steunt het CBDS. Tijdens de opening van de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen op 12 september, waar CBS een vooraankondiging deed van de lancering van het CBDS, zei minister Kamp ‘trots’ te zijn dat CBS van start gaat met het CBDS.

Efficiencyverbeteringen

Het CBDS wil de statistiekvoorziening actueler maken, nieuwe statistieken produceren en bij bestaande statistieken meer verdieping naar bijvoorbeeld regio of sector aanbrengen. Tjin-A-Tsoi: "Op die manier komen we tot een betere beleidsondersteuning, terwijl het geautomatiseerd integreren van databronnen en –stromen bovendien tot forse efficiencyverbeteringen kan leiden."

Internationaal partnernetwerk

Het CBDS gaat op 27 september van start met een internationaal netwerk van partners. Deze organisaties hebben aangegeven met CBS een samenwerking aan willen te gaan om big data-technologie verder te ontwikkelen en zo snellere, betere en meer gedetailleerdere statistieken te ontwikkelen.
Naast KoStat hebben de volgende partijen zich aangesloten:

De Nederlandsche Bank

TNO

Wereldbank

Ministerie van Economische Zaken

Microsoft

KPN

IBM

Deloitte

Capgemini Nederland

APG

CGI

Dell-EMC

Provincie Limburg

Brightlands Smart Services Campus

Universiteit Maastricht

Universiteit Leiden

Centre for Innovation Universiteit LeidenUniversiteit van Amsterdam

Open Universiteit

Universiteit Twente

Michigan University

Maryland University

Zuyd Hogeschool

Fontys Hogeschool

SURFSara

Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

HumanityX

Eurostat

Statistics Sweden (SCB)

Italian National Institute for Statistis (Istat)

Statistics Estonia (ES)

Statistics Finland

UK Office for National Statistics

Statistical Office of the Republic of Slovenia


Over de samenwerking binnen het CBDS zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank: "Het lijkt me niet meer dan logisch dat CBS en DNB ook op dit uitdagende terrein nauw gaan samenwerken. Voor centrale bankiers zijn zowel snelle indicatoren op bijvoorbeeld het gebied van prijzen als meer gedetailleerde informatie immers van toenemend belang."

Een andere Nederlandse partij die zeer actief is op het gebied van big data is TNO. Paul de Krom, CEO van TNO, over het partnerschap binnen het CBDS: "CBS is een innovatieve speler op het gebied van statistiek en heeft de ambitie traditionele enquêtegegevens aan te vullen met big data. TNO onderzoekt binnen het programma 'Making Sense of Big Data' hoe big data toepasbaar gemaakt kan worden voor industrie en maatschappij. TNO is dan ook verheugd om samen met CBS te werken aan betrouwbare real time indicatoren op basis van big data om de besluitvorming bij bedrijven en overheden te ondersteunen."

Big data en sustainable development goals

Binnen het CBDS wordt, in overleg met de partners, gewerkt aan een grote verscheidenheid aan projecten. Enkele voorbeelden zijn het in kaart brengen van economische groei, veiligheid, gezondheid, arbeidsmarkt en sustainable development goals. Directeur-generaal Tjin-A-Tsoi: "Onderwerpen als brede welvaart en de sustainable development goals zullen nadrukkelijk een rol spelen binnen het CBDS, omdat het maken van de honderden indicatoren die hierbij horen de inzet van big data vereist." 

Hugo von Meijenfeldt, Nationaal Coördinator Implementatie Werelddoelen, zegt hierover: "De sustainable development goals van de Verenigde Naties geven richting aan wereldwijde duurzame ontwikkeling, dus ook voor Nederland. Ik ben blij met de ambities van CBS en zie grote meerwaarde in de inzet van big data voor het meetbaar maken van voortgang op deze belangrijke doelen."

Ook voor de Wereldbank is het meten van voortgang op de sustainable development goals van belang. Frank Heemskerk, Executive Director van de Wereldbank: "Doordat CBS en de Wereldbank intensiever samenwerken kunnen we nog betere data ontwikkelen om armoede, ongelijkheid en voortgang op andere sustainable development goals te meten. Met goede statistieken onderbouwen we in welke sectoren investeringen het hardst nodig zijn om extreme armoede te verminderen en duurzame vooruitgang te boeken."

Academische partners

De universiteiten van Maastricht, Amsterdam, Leiden en Twente, de Open Universiteit en de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) zijn bij de start de Nederlandse academische partners van het CBDS. Emile Aarts, rector magnificus van Tilburg University en één van de initiatiefnemers van de JADS, licht toe: "Big data dringt in toenemende mate door in alle geledingen van de maatschappij. Nieuwe kennis op het gebied van big data wordt via deze samenwerking versterkt."

Privacy

Bij het verwerken van big data tot statistieken stelt CBS privacy voorop. CBS waarborgt dit met onder andere het Privacy Audit Proof Certificaat dat CBS onlangs na een audit door Price Waterhouse Coopers (PwC) ontving. PwC voerde de audit uit op basis van de normen van de Autoriteit Persoonsgegevens en stelde vast dat CBS aan alle normen voldoet.

Faciliteiten

Het Center for Big Data Statistics gaat werken vanuit de CBS-vestigingen in Heerlen en Den Haag. Projectteams met CBS-medewerkers en vertegenwoordigers van de partnerorganisaties krijgen er de faciliteiten om gezamenlijk aan big data-projecten te werken.

Pagina Innovatie

De projecten van CBS op het gebied van big data worden gepubliceerd op de pagina Innovatie van CBS, waar gebruikers van de data feedback kunnen geven. Het gaat hier om experimentele projecten die nog niet rijp zijn om opgenomen te worden in de reguliere statistiekproductie, maar al wel veelbelovende resultaten opleveren.

Urban Data Centers

CBS heeft op 22 september met de opening van het eerste CBS Urban Data Center in Eindhoven een ander initiatief gelanceerd met betrekking tot statistiekproductie in samenwerking met gemeenten in Nederland. De Urban Data Centers zullen gebruik gaan maken van de innovaties die voortkomen uit het Center for Big Data Statistics. Ook de gemeente Heerlen heeft inmiddels besloten om samen met CBS een Urban Data Center op te zetten. Dit zal vormgegeven worden op de Brightlands Smart Services Campus.

De Brightlands Smart Services Campus is ook partner van het CBDS. Peter Verkoulen, CEO van de Brightlands Smart Services Campus, zegt hierover: “Ik ben erg blij met onze strategische samenwerking met CBS, onze ‘buurman’ in Heerlen. Het CBDS-initiatief geeft een enorme impuls aan de activiteiten op onze campus. Onze studenten, wetenschappers, start-ups en overige bedrijven en instellingen staan te popelen om aan dit initiatief bij te gaan dragen."