Aantal bibliotheekleden en uitleningen stabiliseert

© Hollandse Hoogte
De 156 Nederlandse openbare bibliotheken telden in 2015, net als in het jaar daarvoor, zo’n 3,8 miljoen leden, blijkt uit cijfers van CBS en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Daarmee lijkt de daling van het aantal leden tot stilstand gekomen.

De afgelopen jaren zijn meer jongeren en minder volwassenen lid van de bibliotheek. Deze trend zet zich door. Dezelfde ontwikkelingen doen zich voor bij het aantal uitleningen: het aantal uitleningen van boeken voor volwassenen daalt, maar dit wordt gecompenseerd door jeugdboeken die juist meer uitgeleend worden. Hierdoor nam het aantal uitleningen in 2015 met 1 procent toe.

Meer jeugdleden en minder volwassen leden

Het aantal jeugdleden tot 18 jaar groeide in 2015 met 2 procent naar 2,3 miljoen, waarmee zij nu 61 procent van het totale ledenbestand vormen. In 2010 was dat nog 53 procent. Het aantal volwassen leden daalde ten opzichte van 2014 met 3 procent naar ongeveer 1,5 miljoen leden. Hiermee kwam het aantal leden van Nederlandse bibliotheken, evenals in 2014, uit op 3,8 miljoen.

Leden bibliotheken
 TotaalJeugdVolwassenen
201042,111,88
20114,012,191,82
20123,972,231,74
20133,862,241,62
20143,782,261,53
20153,782,311,48

Uitleen papieren boeken: vooral fictie en verhalen

In 2015 werden er ruim 73,4 miljoen papieren boeken uitgeleend, 1 procent meer dan in het jaar daarvoor. Daarvan kwam 51 procent voor rekening van jeugdboeken. Het aantal uitleningen van jeugdboeken groeide daarmee in 2015 met 6 procent naar 37,7 miljoen. Het aantal papieren boeken voor volwassenen dat uitgeleend werd nam ook dit jaar weer af en wel met 3 procent tot 35,7 miljoen. Voor zowel jeugdboeken als boeken voor volwassenen geldt dat verhoudingsgewijs steeds meer fictie en verhalen en minder non-fictie en ontwikkelingsboeken worden uitgeleend. Fictie en verhalen waren in 2015 goed voor 82 procent van alle uitleningen van papieren boeken.

E-books

Sinds januari 2014 is het ook mogelijk om e-books te lenen bij de bibliotheek. Ruim 234 duizend bibliotheekleden hebben een e-bookaccount aangemaakt via de portal bibliotheek.nl. Van alle e-bookaccounts behoorde 85 procent toe aan een volwassene. In 2015 werden er 4 miljoen e-books uitgeleend, waarvan zo’n 2,4 miljoen via de VakantieBieb-app.

Audiovisueel loopt verder terug

In 2015 verhuurden openbare bibliotheken 5,3 miljoen audiovisuele materialen zoals cd’s en dvd’s. Dit is 10 procent minder dan het jaar daarvoor. Terwijl het aantal uitleningen van cd’s al sinds 2005 daalt, geldt dat voor dvd’s pas sinds 2013. In 2015 werden 11 procent minder cd’s, dvd’s en videocassettes uitgeleend dan het jaar ervoor.

Bredere functie van de bibliotheken

Bibliotheken lenen niet meer alleen boeken uit. Meer en meer dragen zij maatschappelijk bij door activiteiten op het terrein van onder meer educatie, laaggeletterdheid en basisvaardigheden aan te bieden. In 2015 organiseerden de openbare bibliotheken samen zo’n 81,5 duizend activiteiten op deze terreinen.