Inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen

De jaarlijks te betalen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen zijn gebaseerd op het belastbaar inkomen van het huishouden. In dat belastbaar inkomen is rekening gehouden met inkomensafhankelijke belastingtarieven, tegemoetkomingen in specifieke kosten, vrijstellingen, aftrekposten en heffingskortingen. De druk wordt bepaald door het betaalde bedrag te relateren aan het bruto-inkomen van het huishouden.
De meest recente cijfers hebben betrekking op 2014.