Indirecte belastingen

Tot de indirecte belastingen zijn hier gerekend accijnzen, btw (belasting over de toegevoegde waarde), motorrijtuigenbelasting en assurantiebelasting.