Technisch beroep

Deze beroepsklasse omvat de ingenieurs en onderzoekers wis-, natuur- en technische wetenschappen, technici en toezichthouders bouw en industrie, procesoperators, bouw- en metaalarbeiders en voedselverwerkende beroepen. Deze afbakening is afkomstig uit de beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC). De BRC is afgeleid van de 3 en 4 digits beroepencodes uit de ISCO 2008 en bedoeld voor toepassing in analyses en statistieken op nationaal niveau.

Meer informatie over de beroepenclassificatie