Flexwerker houdt vaker werk

© ANP
Werknemers met een flexibel dienstverband blijven vaker aan het werk dan twee jaar geleden. Het deel dat na drie maanden werkloos wordt, was in het eerste kwartaal van 2014 nog ruim 5 procent. Nu is dat minder dan 4 procent, meldt CBS.

In 2014, het jaar waarin de werkloosheid begon af te nemen, was bijna 77 procent van de flexwerkers na drie maanden nog steeds aan het werk in een flexibel dienstverband. In het eerste kwartaal van 2016 was dat bijna 78 procent. Ook het percentage doorstromers van een flexibel naar een vast dienstverband groeide, van ruim 11 naar ruim 12 procent.
Tussen 2008 en 2012 nam de doorstroom van flexibele schil naar een vast dienstverband juist af, zoals CBS eerder rapporteerde.

 

Doorstroom naar vast dienstverband minder bij jongeren

Vooral onder 25-plussers stroomden flexwerkers vaker door naar een vast dienstverband. Tegelijkertijd daalde in deze groep het percentage dat na drie maanden nog steeds een flexibel dienstverband had.
Bij jongeren werd de doorstroom naar een vaste baan juist iets minder. Het percentage dat flexibel bleef werken nam in deze groep toe. Voor alle leeftijden geldt dat een kleiner deel vanuit een flexibel dienstverband werkloos wordt in vergelijking met 2014.

 

Aantal flexwerkers blijft groeien

De instroom in flexibele dienstverbanden blijft onverminderd groter dan de uitstroom, waardoor het totaal aantal mensen met een flexibele arbeidsrelatie blijft groeien. In het eerste kwartaal van 2016 hadden ruim 1,7 miljoen mensen een flexibel dienstverband, dat was een kwart van alle werknemers. Twee jaar eerder waren dat er nog ruim 1,6 miljoen. In alle leeftijdsgroepen neemt het aantal mensen met een flexibele arbeidsrelatie toe. De toename is het sterkst bij jongeren.

Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, naar leeftijd
 2014 1e kwartaal2015 1e kwartaal2016 1e kwartaal
15 tot 75 jaar161716991748
15 tot 25 jaar718767795
25 tot 45 jaar579597613
45 tot 75 jaar320335341

De cijfers over het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie zijn per 17 mei 2016 herzien. De herziening komt voort uit een wijziging voor een specifieke groep werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, namelijk degenen die een tijdelijk contract hebben met uitzicht op een vaste arbeidsrelatie.
Door een verbetering in de vragenlijst is voor deze groep nauwkeuriger vast te stellen of zij gedurende het onderzoek overstappen naar een vast of ander tijdelijk dienstverband bij dezelfde werkgever. Het totaal aantal mensen met een vast dienstverband komt voor 2015 daardoor 129 duizend hoger uit en het aantal met een flexibel dienstverband komt met datzelfde aantal lager uit. De cijfers vanaf 2003 zijn op grond van deze uitkomsten herzien.