Economische groei

Economische groei in dit persbericht is de volumemutatie van het bruto binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen. In de tabel is voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en voor Nederland als geheel ook het groeicijfer exclusief delfstoffenwinning gegeven. De winning van aardgas beïnvloedt het groeicijfer van deze provincies, vooral dat van Groningen en Friesland, sterk.

Grootstedelijke gebieden

Met de vier grote steden worden de grootstedelijke gebieden bedoeld. ‘Utrecht’ is het Stadsgewest Utrecht, ‘Amsterdam’ is het COROP-gebied Groot-Amsterdam (inclusief de Haarlemmermeer met Schiphol), ‘Den Haag’ het COROP-gebied Agglomeratie ’s-Gravenhage en ‘Rotterdam’ het sub-COROP gebied Rijnmond.