Verkeersdoden

De definitie van een verkeersdode is een weggebruiker die is overleden ten gevolge van een plotseling optredende gebeurtenis op de openbare weg op Nederlands grondgebied, verband houdend met het verkeer, waarbij ten minste één rijdend voertuig was betrokken.
Een overledene wordt niet als verkeersdode geteld wanneer:

  • het ongeval zich voordoet op een plaats die niet opengesteld is voor openbaar rijverkeer en ander verkeer;
  • het ongeval zich voordoet op een gedeelte van een trein- of trambaan die geen deel uitmaakt van de openbare weg en door de aard uitsluitend gebruikt kan worden door een trein of een tram;
  • het slachtoffer 30 dagen of meer na het ongeval overlijdt;
  • de overledene al als slachtoffer van 'moord' of van 'zelfdoding' is geteld.

Van de 621 verkeersdoden in 2015 waren 40 personen niet in Nederland ingeschreven. Dit zijn bijvoorbeeld buitenlanders die voor werk of vakantie aan het verkeer in Nederland deelnemen. Het aantal dodelijke ongevallen in deze groep is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Voor de vaststelling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland zijn gegevens uit drie bronnen gecombineerd: gegevens uit doodsoorzaakformulieren die zijn ingevuld door een arts, uit dossiers van arrondissementsparketten (in geval van een niet-natuurlijke dood) en uit ongevalsrapporten die door de politie zijn opgemaakt. Door deze bronnen te koppelen en te integreren kunnen eventueel ontbrekende gegevens in de afzonderlijke bestanden worden aangevuld.
De resultaten van deze integratieve benadering van het aantal verkeersdoden zijn beschikbaar vanaf het kalenderjaar 1996. Reeksen met cijfers uit eerdere jaren zijn verkrijgbaar bij Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze tijdreeksen zijn uitsluitend gebaseerd op ongevalsrapporten die door de politie zijn opgemaakt.