Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

Reclamebureaus

Deze klasse omvat:

 • ontwerpen en tekenen van alle mogelijke vormen van reclame en advertenties;
 • adviseren op het gebied van reclameactiviteiten;
 • opstellen van reclamecampagnes;
 • all round-reclamebureaus;
 • "converters" op het gebied van reclame (ontwerpen en laten produceren);
 • schrijvers van reclameteksten.
 • schilderen van reclame op borden, panelen, transportmiddelen enz.;
 • beletteren van auto's, borden, panelen e.d. met kunststof letters;
 • stileren van woonwinkels, meubelzaken e.d.;
 • verzorgen van etalages, showrooms e.d.;
 • standbouw, plaatsen en inrichten van tentoonstellingsstands;
 • verspreiden van reclame door vliegtuigen;
 • verspreiden, huis-aan-huis bezorgen van reclamemateriaal, monsters e.d.;
 • inspreken van reclameteksten;
 • verspreiden, uitzenden van reclameboodschappen via televisie.

Deze klasse omvat niet:

 • drukken van reclamemateriaal (18.12);
 • produceren van video(film)s met reclameboodschappen voor televisie en film (59.11.1);
 • public relationsbureaus (70.21);
 • reclame- en advertentiebemiddeling (73.12);
 • handel in advertentieruimte en -tijd (73.12);
 • markt- en opinieonderzoek (73.20);
 • grafisch ontwerp (74.10.1);
 • reclamefotografie (74.20.1).

Handel in advertentieruimte en -tijd

Deze klasse omvat:

 • bemiddelen op het gebied van reclame en advertenties via alle mogelijke media, ook internet;
 • bemiddelen op het gebied van de plaatsing van buitenreclame;
 • advertentiecolportage;
 • aanbieden, verhuren van reclameruimte op borden, panelen, zuilen, openbaar vervoer enz.