Jonge vrouwen vaker hoogopgeleid dan jonge mannen

© ANP

Vrouwen tussen de 30 en 40 jaar hebben vaker een hbo- of universitaire opleiding afgerond dan mannen in deze leeftijd. De afgelopen tien jaar is het aandeel hoogopgeleiden onder jonge vrouwen bovendien sterker gestegen dan onder mannen, waardoor het aandeel vrouwelijke hoogopgeleide dertigers steeds verder uitloopt. Ondanks dat het aantal uren dat jonge hoogopgeleide vrouwen per week werken de afgelopen jaren is gegroeid, werken jonge mannen nog altijd vaker voltijd dan jonge vrouwen. Dit meldt CBS.

Vrouwelijke dertigers het hoogst opgeleid

Jongere generaties zijn hoger opgeleid dan oudere generaties. Vooral 30- tot 40-jarige vrouwen hebben vaak een hoog onderwijsniveau; bij vrouwen van begin dertig heeft bijna de helft een hbo- of universitaire opleiding afgerond. Dit aandeel is aanzienlijk lager onder oudere vrouwen. Zij hebben juist vaker een middelbaar onderwijsniveau. Van de mensen jonger dan 30 jaar volgt een  deel nog onderwijs waardoor deze groep niet goed te vergelijken is met de groep dertigers.

Aandeel middelbaar- en hoogopgeleide mannen en vrouwen naar leeftijd, 2015

Meer hoog- dan middelbaaropgeleide dertigers

Het onderwijsniveau van de bevolking stijgt al jaren. Het aandeel hoogopgeleiden is bij dertigers nu zelfs groter dan het aandeel middelbaaropgeleiden, respectievelijk 44 en 39 procent. Tien jaar eerder, in 2005, was dit nog 31 en 46 procent. Bij veertigplussers ligt de verhouding nog andersom en zijn er meer middelbaar- dan hoogopgeleiden.

Onderwijsniveau van dertigers

Meer vrouwelijke dan mannelijke hoogopgeleide dertigers

Sinds 2009 zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke dertigers hoogopgeleid. Het aandeel hoogopgeleide dertigers stijgt ook sterker onder vrouwen dan onder mannen. Hierdoor lopen de jonge vrouwen qua onderwijsniveau steeds verder uit op de mannen. Ook onder de jongste lichting gediplomeerden is deze ontwikkeling zichtbaar en nemen vrouwen de koppositie in.

Hoogopgeleide dertigers

Vrouwelijke dertigers hoogopgeleid, maar overwegend werkzaam in deeltijd

Zowel hoog- als lageropgeleide jonge vrouwen zijn de afgelopen tien jaren meer uren per week gaan werken. Gemiddeld werken hoogopgeleide vrouwen meer uren per week dan lageropgeleide vrouwen. Negen van de tien 30- tot 40-jarige hoogopgeleide vrouwen was in 2015 aan het werk. Bij de mannen binnen dezelfde groep was dit 95 procent. Het aantal vrouwelijke dertigers met een voltijdbaan blijft achter bij mannen van deze leeftijd. 37 procent van de hoogopgeleide 30- tot 40-jarige vrouwen met een baan werkte in 2015 voltijd (35 uur of meer per week). Onder hoogopgeleide mannelijke dertigers was dat 87 procent.