Foodsector en webwinkels drijvende krachten achter groei detailhandel

© ANP

In het vierde kwartaal van 2015 heeft de detailhandel 1,3 procent meer omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzetstijging komt vooral voor rekening van de foodsector en webwinkels. De non-food sector zag de groei teruglopen ten opzichte van de voorgaande kwartalen. Met name bij de winkels in computers en software nam de omzet sterk af. Dat meldt CBS in de Kwartaalmonitor Detailhandel.

In het laatste kwartaal van 2015 steeg de omzet in de detailhandel voor het vijfde kwartaal op rij. Er werd 1,3 procent meer omgezet dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het voor de detailhandel belangrijkste kwartaal van het jaar groeide het volume met 1,6 procent iets harder dan de omzet. Het prijsniveau was dan ook ongeveer gelijk aan dat van een jaar eerder. Bij een eerdere raming meldde het CBS al dat de omzet van de detailhandel in 2015 met 1,4 procent is toegenomen. Dit cijfer is niet gewijzigd in deze raming.

Omzetontwikkeling detailhandel

Webwinkels en foodsector blijven groeien, non-food stagneert

De omzetstijging kan vooral worden toegeschreven aan de foodsector en de webwinkels en postorderbedrijven. De foodsector zette in het vierde kwartaal 2,1 procent meer om dan dezelfde periode het jaar ervoor. De webwinkels en postorderbedrijven zagen hun omzet met bijna 19 procent toenemen.

Bij de winkels in non-foodartikelen stagneerde daarentegen de groei. De omzet nam met 0,4 procent toe, aanzienlijk minder dan in voorgaande kwartalen. De omzetontwikkeling van vrijwel alle deelbranches viel lager uit dan de kwartalen ervoor. De omzet van woonwinkels en winkels in persoonlijke verzorging nam wel behoorlijk toe, maar ook hier was de groei minder sterk dan in de voorgaande kwartalen. Bij de winkels in kleding en schoenen daalde de omzet met 2,9 procent.

Winkels in consumentenelektronica zagen de omzet in het vierde kwartaal verder inzakken. Al sinds het eerste kwartaal van 2015 kampen de elektronicawinkels met een dalende omzet en ook in het laatste kwartaal nam de omzet met 4,4 procent af.

Omzetontwikkeling deelbranches detailhandel

Omzet computerwinkels neemt met meer dan kwart af

De daling binnen de consumentenelektronica komt voor een groot deel voor rekening van de winkels in computers en software. Het gaat hierbij om de detailhandelaren die vooral verkopen via fysieke winkels. In het vierde kwartaal daalde de omzet van deze winkels met bijna 27 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de sterkste afname sinds het laatste kwartaal van 2004. In de eerste drie kwartalen van 2015 zagen de computerwinkels hun omzet ook al flink afnemen.

Over heel 2015 daalde de omzet van de winkels in computers en software dan ook met ruim 18 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Het is hiermee het slechtste jaar sinds 2004. De computerwinkels leken in 2014 met een omzetgroei van ruim 14 procent nog de weg omhoog weer gevonden te hebben, maar deze opleving blijkt van korte duur te zijn geweest.

De winkels in computers en software zitten al langer in zwaar weer. Het aantal bedrijven in deze deelbranche loopt al jaren sterk terug. Waar er aan het begin van het eerste kwartaal van 2007 nog 1510 bedrijven actief waren, zijn dat er aan het begin van het eerste kwartaal van 2016 nog 920.

Omzetontwikkeling winkels in computers en software