Geboorten en huwelijken op 29 februari

Zowel het aantal geboorten als het aantal huwelijken op 29 februari (schrikkeldag) is vergeleken met het gemiddeld aantal geboorten respectievelijk huwelijken op dezelfde weekdag in februari van het betreffende jaar. Op deze manier wordt rekening gehouden met het feit dat niet op elke dag van de week even veel kinderen worden geboren en hetzelfde aantal huwelijken wordt gesloten.
 
Het aantal jarigen op 29 februari 2016 wijkt af van het aantal dat op eerdere schrikkeldagen is geboren omdat er in de tussentijd mensen zijn overleden of gemigreerd.

Het aantal huwelijksjubilea op 29 februari 2016 wijkt af van het aantal dat in de betreffende periode op schrikkeldag is getrouwd omdat er in de tussentijd mensen zijn gescheiden, overleden of gemigreerd.