Syriërs

Mensen die in Syrië geboren zijn en van wie ten minste een van de ouders in het buitenland geboren is (eerstegeneratieallochtoon), of die in Nederland geboren zijn met ten minste een Syrische ouder (tweedegeneratieallochtoon).
Het gaat hier om Syriërs die staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Geregistreerde asielzoekers kunnen zich inschrijven zodra ze een verblijfsvergunning hebben of minstens een half jaar gebruikmaken van de asielopvang. Over de omvang van de groep die niet in de BRP staat, heeft CBS nog geen cijfers beschikbaar.