Rozen steeds vaker uit Afrika

© ANP
Om 17.00 uur is dit artikel herzien. In de derde zin is het woord huiskamers vervangen door markt en de laatste zin uit het bericht (Van alle ingevoerde rozen is 95 procent bestemd voor de Nederlandse markt.) is verwijderd. Deze laatste zin was onjuist: een substantieel deel van de ingevoerde rozen gaat via de Nederlandse veilingen weer de grens over naar het Europese achterland. De exportwaarde van rozen (zowel binnenlands gekweekte als eerder ingevoerde) bedroeg in 2015 ruim 1 miljard euro.

In 2000 telde Nederland 765 bedrijven met rozenteelt. Dit waren er in 2015 nog 120. De Afrikaanse roos is in dezelfde periode de Nederlandse markt meer gaan domineren. Dit meldt CBS.

Rozenteelt in Nederland

Steeds minder rozenteelt in Nederland

Ook het rozenareaal nam flink af van 932 hectare in 2000 tot 283 hectare in 2015. In vergelijking met 2014 is deze krimp 28 hectare. De oppervlakte rozen per teler steeg in de genoemde periode van 1,22 naar 2,36 hectare, bijna een verdubbeling.

Top-10 gemeenten met rozenteelt, 2015

Rozenteelt vooral in Zuid-Holland

De teelt van Nederlandse rozen is deze eeuw ieder jaar gekrompen. In de periode van 2000 tot 2015 is het areaal rozen in totaal met 70 procent afgenomen tot 280 ha. De rozenteelt speelt zich voor ruim twee derde af in de provincie Zuid-Holland. In de top-10 van de rozenteelt staan de gemeenten Westland, Waddinxveen, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Zuidplas en Nieuwkoop. Deze zeven Zuid-Hollandse gemeenten nemen samen 66 procent van de oppervlakte rozen voor hun rekening. De rest van Zuid-Holland voegt daar nog eens 5 procent aan toe.

Nederlandse import van rozen

Veel import uit Afrika

De krimp van het Nederlandse rozenareaal gaat gepaard aan toenemende rozenimport aan Afrika. Rond de eeuwwisseling importeerde Nederland nog voor 216 miljoen euro aan rozen. In 2015 werd voor 575 miljoen euro rozen ingevoerd. Hiervan komt 70 procent uit Afrika. Bekend is dat ook Nederlandse rozentelers in dit continent actief zijn.