Verblijf in zorginstelling

Verblijf in een zorginstelling betreft zorg die cliënten ontvangen gedurende een onafgebroken verblijf in een instelling. Het kan gaan om zorg in een verpleeghuis of verzorgingshuis, instelling voor gehandicapten of instelling voor cliënten met langdurige psychische problemen. Meer informatie staat op de website Monitor Langdurige Zorg.