Toelichting beschikbaar inkomen huishoudens

Het gaat in dit artikel om het (netto) reëel beschikbaar inkomen van huishoudens, dat wil zeggen het beschikbaar inkomen na correctie voor inflatie. De inkomens zijn hierbij op jaarbasis genomen, dat wil zeggen dat bij het inkomen in een verslagkwartaal de inkomens over de voorgaande drie kwartalen zijn opgeteld.