Migranten

In dit onderzoek is de groep migranten afgebakend tot de eerstegeneratieallochtonen die geboren zijn in één van de EU-27 landen (exclusief Nederland en de overzeese gebieden van de EU-lidstaten) of kandidaat-lidstaten (IJsland, Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije) en in Nederland wonen en/of werken.