In zeven jaar anderhalf maal zoveel EU-migranten in Nederland

© ANP

Nederland telde in 2014 bijna anderhalf keer zoveel migranten uit de EU-landen als in 2007. De meesten kwamen uit Polen, gevolgd door Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Dit beeld is sinds 2010 niet veranderd, meldt het CBS.

In 2007 waren er meer dan 435 duizend migranten in Nederland, afkomstig uit de EU-27. In 2014 was dat aantal met 47 procent gegroeid tot bijna 639 duizend. Sinds 2012 is de jaarlijkse toename zo’n 5,5 procent. Ongeveer drie kwart heeft zich ook ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Een deel werkt bijvoorbeeld als seizoenarbeider en is niet verplicht om zich in te schrijven.

Herkomst migranten (inclusief seizoenarbeiders), 31 december 2014

Het grootste deel van de migranten werkt

Van alle Europese migranten in Nederland had eind 2013 rond de 60 procent een baan. Dit percentage is al jaren redelijk stabiel. Onder de migranten uit de Midden- en Oost-Europese landen (EU-11) lag het aantal werkenden hoger, dat was zo’n 74 procent.

In de loop van de tijd zijn er steeds meer grenzen opengesteld, waardoor het makkelijker is geworden om in Nederland te werken. Van de EU-migranten zonder werk studeerde in 2013 ongeveer 23 procent, had rond de 19 procent een partner met werk en had iets meer dan 13 procent een uitkering. De resterende groep die niet werkte bestaat onder andere uit mensen die een partner met een uitkering hadden. De verhoudingen zijn voor de ‘nieuwe’ EU-landen min of meer gelijk aan die van de EU-27.

Ontwikkeling aantal migranten (inclusief seizoenarbeiders), 2014

Vooral toename WW-uitkeringen

Het aantal WW-, AO- en bijstandsuitkeringen dat ging naar Europese migranten die in Nederland wonen, is tussen 2012 en 2014 gegroeid van iets meer dan 42 duizend naar bijna 53 duizend. Dat is een toename van 26 procent. Deze stijging is vooral toe te schrijven aan de WW-uitkeringen, die overeenkomstig met de landelijke trend in aantal toenamen. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor Europese migranten is nauwelijks gestegen in de loop der jaren. Bij de bijstandsuitkeringen is een lichte toename te zien.
In totaal ging eind 2014 ruim 3 procent van alle WW-, AO- en bijstandsuitkeringen naar personen van 15 jaar en ouder, afkomstig uit een andere EU-lidstaat.

Uitkeringen aan migranten uit de EU van 15 jaar en ouder, wonend in Nederland op 31 december

Peildatum voor de baangegevens is de maand december, peilmoment voor het aantal migranten is 31 december.