Onderzochte regio's

Onderzocht zijn de regio’s die tussen 1 januari 2008 en 1 januari 2015 te maken hadden met bevolkingskrimp. Dit betrof zes van de veertig COROP-gebieden van Nederland. COROP-regio’s zijn geografische afbakeningen die louter worden gehanteerd voor statistisch onderzoek. Zij liggen wat schaalniveau betreft tussen gemeenten en provincies in.