Producenten industrie positiever

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP / David Rozing

Het vertrouwen van de industriële ondernemers is in november toegenomen, maakt CBS bekend. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 2,4 in oktober naar 4,0 in november. Hun oordeel over de toekomstige productie is het sterkst verbeterd.

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt nog steeds ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,4). Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5). Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Producentenvertrouwen industrie, (seizoengecorrigeerd)

Industrie aanzienlijk positiever over toekomstige productie

Producenten in de industrie waren in november aanzienlijk positiever over de productie in de komende drie maanden. Daarnaast waren ze ook positiever over hun voorraden gereed product en orderportefeuille.

De drie deelindicatoren van het producentenvertrouwen zijn positief. Zo zijn er meer ondernemers die verwachten dat hun productie de komende drie maanden zal toenemen dan ondernemers die een afname van de productie voorzien. Het aantal ondernemers dat de orderpositie groot vindt, heeft de overhand op het aantal ondernemers dat de orderportefeuille klein acht, gelet op de tijd van het jaar. Het aantal ondernemers dat hun voorraad eindproduct als te klein beschouwt ten slotte is nog steeds groter dan het aantal dat de voorraden te groot vindt.

Industrie produceerde in september meer dan jaar eerder

Een paar weken geleden meldde CBS dat de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in september 0,7 procent hoger lag dan in september 2014. Vooral de farmaceutische en elektrische-apparatenindustrie produceerden aanzienlijk meer.